Oferta

Telefony

Budynek Tyrankiewiczów: 75 732 50 55
Bbudynek Tysiąclecia: 75 783 38 99

Przedszkole: 75 30 30 222

Szkoła Języków Obcych

Oferta

Szkoła Języków Obcych Oxpress to jedna z najdłużej działających na dolnym śląsku szkół językowych. W tym roku mijają 24 lata od przeprowadzenia pierwszych zajęć….

    Każdego roku rozwiązujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym Słuchaczom języki; pomagamy uwierzyć w siebie, otworzyć się na inne kultury, zdawać egzaminy, przygotowujemy do zagranicznych wyjazdów i podejmowania życiowych wyzwań. Również w tym roku przygotowaliśmy dla Was ciekawą ofertę kursów językowych.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH  OXPRESS

OFERTA 2019 / 2020

            Szkoła Języków Obcych Oxpress to najdłużej działająca na dolnym śląsku szkoła językowa. W tym roku mija 25 lat od przeprowadzenia pierwszych zajęć….

Każdego roku rozwiązujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym Słuchaczom języki; pomagamy uwierzyć w siebie, otworzyć się na inne kultury, zdawać egzaminy, przygotowujemy do zagranicznych wyjazdów i podejmowania życiowych wyzwań. Również w tym roku przygotowaliśmy dla Was ciekawą ofertę kursów językowych.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Maluszki 4 – 6 lat

     Pierwszym kursem, który wprowadziliśmy trzy lata temu i który cieszy się sporym zainteresowaniem, jest kurs języka angielskiego dla maluszków – dzieci w wieku przedszkolnym, od 4 do 6 lat. Nauka odbywa się w małych grupach i opiera głównie na zabawie. W trakcie trwania kursu dzieci nauczą się piosenek i wierszyków, a także podstawowych zwrotów i słów w języku angielskim.

     Szkoła zapewnia dzieciom wszystkie potrzebne do nauki materiały; również Rodzice dostają od nas wskazówki do dalszej pracy i zakres przerobionego na zajęciach materiału – do powtarzania z dzieckiem w domu. Kurs obejmuje również wyjście z dziećmi na lody / pizzę  pod koniec kursu.

     Kurs będzie się odbywał 1 raz w tygodniu po 60 minut (z krótką, max. 10-cio minutową przerwą, w zależności od samopoczucia dzieci), w godzinach popołudniowych i zacznie się w październiku, a skończy w czerwcu.

     Cena kursu obejmuje 30 spotkań i materiały do nauki, można ją wpłacić od razu w całości lub w dogodnych ratach.

 Jednocześnie informujemy, że Szkoła zastrzega prawo do nie otwarcia kursu przy mniej niż 5  zgłoszeniach do grupy.

Dzieci, młodzież, dorośli

    Tradycyjnie, w ofercie SJO OXPRESS znajdą się kursy typu standard przygotowujące młodzież do matury, a także kursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kurs obejmuje 60 bloków spotkań, czyli aż 120 godzin dydaktycznych.

    Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w blokach 2 x 45 min, z krótką przerwą. Po pierwszym semestrze nauki uczniowie przystępują do testu w postaci ustnej i pisemnej, taka sama forma sprawdzenia nabytych umiejętności czeka ich również na koniec roku szkolnego.  Cena opisanych kursów to około 19 zł za godzinę lekcyjną; GRATIS otrzymujecie Państwo  przeprowadzenie egzaminów wstępnych, a także semestralnego i końcowego w dwóch postaciach: ustnej i pisemnej; w cenę nie są wliczone podręczniki. Opłatę za kurs można uiścić w całości lub w dogodnych ratach.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

    Istnieje również możliwość podjęcia nauki języka obcego indywidualnie. Cena zajęć za 1 godzinę lekcyjną (45 minut) to 85 zł dla osób chcących podjąć naukę w siedzibie szkoły; cena zajęć z dojazdem lektora do ucznia to również 85 zł + koszty dojazdu do klienta. (stawka za 1 km przebiegu dla pojazdów osobowych o poj. skok. do 900 cm to 0,52 zł, o poj. skok. pow. 900 cm  0,84 zł ; Rrozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Jak się zapisać?

  Rekrutacja chętnych do nauki języków w SJO OXPRESS  trwa do 04.10.2019 roku. W tym czasie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, test poziomujący i umowę o nauczanie. Informujemy, że pierwsza rata za kursy jest uiszczana gotówką przy podpisywaniu umowy. Informujemy również, że informacje o wysokości opłat za kursy można uzyskać pod numerem telefonu 732 50 55 lub 697 663 179.

    Raty nie stanowią opłaty miesięcznej, ponieważ ilość godzin lekcyjnych w poszczególnych miesiącach nauki może się różnić, ale są udogodnieniem na rzecz kursanta.

    Do 6-go pażdziernika do wszystkich uczestników zostanie wysłana informacja o przydziale do grup i dacie rozpoczęcia zajęć, a także podręcznikach i systemie płatności.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Szybko. Odpowiedzialnie. Rzetelnie.   Oxpress.