Nauczyciele

Ruszył nabór do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego OXPRESS

Nauczyciele

Nauczyciele uczący w klasach licealnych

Klasa 1 – wychowawca –

Klasa 2 wychowawca –

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa