Rekrutacja

Ruszył nabór do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego OXPRESS

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Składanie dokumentów tylko osobiście w sekretariacie Szkoły

ul. Tyrankiewiczów 22, tel. 757325055

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony oxpress.edu.pl )

Świadectwo z klasy siódmej Szkoły Podstawowej lub klasy drugiej Gimnazjum.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Świadectwo ukończenia odpowiednio gimnazjum lub szkoły podstawowej (składanie od 21.06.2020 do 25.06.2020)

Zaświadczenie o wynikach odpowiedni egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (składane od 21.06.2020 do 25.06.2020)

! Nie prowadzimy rekrutacji elektronicznej przez system komputerowy. !

Rekrutację prowadzimy od 01 lutego do zapełnienia miejsc. Liczba miejsc ograniczona do 20 dzieci w każdej klasie.

Liceum jest bezpłatne.

 

 

Pliki do pobrania: