Podręczniki

Podręczniki

PODRĘCZNIKI DLA LICEUM NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

PRZEDMIOT

1KL LO PO GIM – 3 LATA

1 KL LO PO SP – 4 LATA

2 KL LO

3 KL LO

CHEMIA

„To jest chemia”
poziom podstawowy, R. Hassa, Mrzigod , J. Mrzigod, wyd. Nowa Era.

„To jest chemia 1.
Chemia ogólna i nieorganiczna”. poziom podstawowy, R. Hassa, A.
Mrzigod, wyd. Nowa Era

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

CHEMIA
ROZSZERZONA

„To jest chemia 1”
poziom rozszerzony, M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska,
wyd. Nowa Era

(Ci, którzy wybierają ten przedmiot
rozszerzony nie kupują podręcznika do podstawy – tylko
rozszerzenie)

„To jest chemia 1.
Chemia ogólna i nieorganiczna”. zakres rozszerzony, M. Litwin,
Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

(Ci, którzy
wybierają ten przedmiot rozszerzony nie kupują podręcznika do
podstawy – tylko rozszerzenie

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

EDB

„Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik” zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, J. Słoma, wyd. Nowa Era

„Edukacja dla bezpieczeństwa” Breitkopf Bogusława, Cieśla Mariusz, wyd.
WSiP

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

HISTORIA

„Poznać przeszłość. Wiek XX” podręcznik + karty pracy / dla szkół ponadgimnazjalnych, poziom podstawowy, S. Roszak, J.
Kłaczkow, wyd. Nowa Era

„Poznać przeszłość 1, Podręcznik do
historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres
podstawowy., M. Pawlak, A. Szweda, wyd. Nowa Era

Poznać przeszłość. Ojczysty Pantenon i ojczyste spory. Podręcznik do
historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i
technikum”. T. Maćkowski +karty pracy ucznia do historii i
społeczeństwa do szkół ponadgimnazjalnych autor: Iwona Janicka

„Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815-1939” Podręcznik i
maturalne karty pracy. „Zrozumieć przeszłość. Część 4.
Dzieje najnowsze po 1939r.” Podręcznik + maturalne karty
pracy/ wydawnictwo Nowa Era

WOS

„W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o
społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy”, A. Janicki, wyd. Nowa Era

„W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o
społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum”.
Zakres podstawowy. A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz, wyd. Nowa
Era

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

INFORMATYKA

„Z nowym bitem – informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy” , G. Koba, wyd. MIGRA

TERAZ BAJTY. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa 1, autor: Grażyna Koba, wyd: MiGra,

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

INFORMATYKA
ROZSZERZONA

Informatyka
dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik. Zakres rozszerzony”,
G. Koba, wyd. MIGRA

(Ci, którzy chcą mieć ten przedmiot rozszerzony kupują zarówno podręczniki do poziomu podstawowego i rozszerzonego)

TERAZ BAJTY. Informatyka. Zakres rozszerzony. Część 1. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.
G. Koba, wyd. MIGRA

(Ci, którzy chcą mieć ten przedmiot rozszerzony kupują zarówno
podręczniki do poziomu podstawowego i rozszerzonego)

Nie
dotyczy

Podręcznik
z ubiegłego roku

ANGIELSKI

„Password Reset” poziom A2+/B1 ksiązka M. Rosińska, L. Edwards +
ćwiczenia „Password Reset” poziom A2+/B1 K. Kotorowicz
– Jasińska, J. Sobierska, wyd. Macmillian

High Note 2”, poziom A2+/B1, podręcznik, B. Hastings, S. McKinlay, R. Fricker, D. Russel, B. Tyapnell + ćwiczenia „High Note 2”, poziom A2+/B1, R. Fricker

Password 2. Student’s book” , M. Rosińska, L. Ewans, + zeszyt ćwiczeń z tej samej serii, wyd. Macmillan

Repetytorium
dla uczniów liceów i techników. Język angielski. Podręcznik.
Poziom podstawowy i rozszerzony.” M. Rosińska, L. Edwards, wyd.
Macmillan

NIEMIECKI

#trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”. Poziom A1. + „#trends 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników.” Poziom A1, wyd: Nowa Era

#trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”. Poziom A1. + „#trends 1. Zeszyt ćwiczeń do języka
niemieckiego dla liceów i techników.” Poziom A1, wyd: Nowa Era

„Exakt fur Dich 2.” Książka + ćwiczenia, klasa2, dla szkół
ponadgimnazjalnych, wyd. LektorKlett

Nie
dotyczy

POLSKI

Ponad słowami” kl. 1 cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era, cz. 1 M. Chmiel, E. Kostrzewa, cz. 2 M. Chmiel, A. Równy (zakres podst. I
rozszerzony)

„Sztuka wyrazu” tom 1 – ” starożytność, średniowiecze”
tom 2 – „renesans, barok, oświecenie” / wydawnictwo GWO

Ponad słowami.” Cz. 1 i 2, podręcznik do języka polskiego dla
liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. A. Równy, M. Chmiel, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, H. Kusy, wyd. Nowa Era

Ponad słowami” Klasa 3.Podrecznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. M. Chmiel, R. Pruszyński, A. Równy, wyd. Nowa Era

POLSKI
ROZSZERZONY

Ponad słowami” kl. 1 cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era, cz. 1 M. Chmiel, E. Kostrzewa, cz. 2 M. Chmiel, A. Równy (zakres podst. I
rozszerzony)

„Sztuka wyrazu” tom 1 – ” starożytność, średniowiecze”
tom 2 – „renesans, barok, oświecenie” / wydawnictwo GWO

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

MATEMATYKA

„MATeMAtyka 1” poziom podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

„Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum”, dla absolwentów szkół podstawowych, poziom podstawowy i rozszerzony, K. Wej, L. Chańko, W. Babiański, wyd. Nowa Era

„Matematyka 2” zakres podstawowy, L. Chańko, W. Babiański, D. Ponczek /
wyd. Nowa Era

„Matematyka
3” zakres podstawowy, L. Chańko, W. Babiański, D. Ponczek /
wyd. Nowa Era

MATEMATYKA
ROZSZERZONA

„Matematyka 1. Podręcznik . Zakres rozszerzony” + ćwiczenia, W. Babiański,
L. Chańko, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

(Ci, którzy wybierają ten przedmiot rozszerzony nie kupują podręcznika do podstawy – tylko
rozszerzenie)

„Matematyka 1. Podręcznik . Zakres rozszerzony” + ćwiczenia, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, wyd. Nowa Era. Numer dopuszczenia: 988/1/2019

„Matematyka 2” zakres rozszerzony, L. Chańko, W. Babiański, D. Ponczek
, wyd. Nowa Era

„Matematyka 3” zakres rozszerzony, L. Chańko, W. Babiański, D. Ponczek
, wyd. Nowa Era

FIZYKA
ROZSZERZONA

Zrozumieć fizykę. Część 1 Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Publikacja z dostępem do e-testów. – Szkoły ponadgimnazjalne. Autor: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz. Wyd. Nowa Era, numer dopuszczenia: 632/1/2013/2015

(Ci, którzy wybierają ten przedmiot rozszerzony nie kupują podręcznika do podstawy – tylko
rozszerzenie)

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 1002/1/2019

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

(Ci, którzy wybierają ten przedmiot rozszerzony nie kupują podręcznika do podstawy – tylko rozszerzenie)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

FIZYKA

„Fizyka. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy – Szkoły ponadgimnazjalne, wyd. Nowa Era

„Fizyka. Odkryć fizykę. Podręcznik. Liceum ogólnokształcące”,
podręcznik ze zbiorem zadań dla absolwentów szkół
podstawowych, wyd. Nowa Era

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii” + „Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, poziom podstawowy, R. Uliszak, K. Wiederman, wyd. Nowa Era

Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i
technikum zakres podstawowy”. R. Malarz, M. Więckowski, wyd.
Nowa Era

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

GEOGRAFIA
ROZSZERZONA

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i
techikum. Zakres rozszerzony”
R.
Malarz
, ,M. Więckowski,
wyd. Nowa Era

„Maturalne karty pracy dla liceum
ogólnokształcącego i technikum”, zakres rozszerzony, D.
Burczyk, V. Felisiak, wyd. Nowa Era

BIOLOGIA

„Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych” poziom podstawowy, E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, S. Czachorowski, wyd. Nowa Era

Biologia na czasie 1
Autorzy; Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Wydawnictwo Nowa Era

PODSTAWY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

” Krok w przedsiębiorczość”
poziom podstawowy, Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era

„Krok w przedsiębiorczość” poziom podstawowy, Z. Makieła,
T. Rachwał, wyd. Nowa Era

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy