Podręczniki

Podręczniki

SPIS PODRĘCZNIKÓW KLASA I LO

j.polski – „Ponad słowami” kl. 1, cz 1 i 2 (bez ćwiczeń), M. Chmiel , A. Równy, wyd. Nowa
Era

j.angielski – podręcznik zostanie podany po przeprowadzeniu testu poziomującego

j.niemiecki – Exakt fuer dich 1” + ćwiczenia, Motta Georgio, wyd. Klett

geografia – Oblicza Geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy + atlas geograficzny, Krzystof Wiedermann, Radosław Uliszak, wyd.
Nowa Era

biologia –  Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony” , plus karty pracy z tej serii; Ewa Pyłka-Gutowska, Ryszard
Kozik
, Władysław Zamachowski, Ewa Jastrzębska, Renata Matuszewska, Marek
Guzik
, wyd. Nowa Era

matematyka – „Matematyka 1. Podręcznik . Zakres rozszerzony” + ćwiczenia, W. Babiański,
L. Chańko, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

chemia – „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” +
karty pracy dla ucznia, A. Mrzigod, J. Mrzigod, R. Hassa, wyd. Nowa Era

historia – Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.” S. Roszak, J. Klaczkow, wyd. Nowa Era

wok – materiały z zasobów szkoły

wos  – „W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” , A. Janicki, wyd. Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości – „Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych” Z. Makieła, T. Rachwał, wyd.
Nowa Era

fizyka – „Fizyka. Odkryć Fizykę. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne” Maciej
Braun, Weronika Śliwa
, wyd. Nowa Era

informatyka – zasoby własne nauczyciela

EdBezp – „Po prostu EDB Edukacja dla Bezpieczeństwa. Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne Zakres podstawowy”, Mariusz Cieśla, Bogusława Breitkopf, Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

SPIS PODRĘCZNIKÓW KLASA II LO

j.polski – „ Ponad słowami 3. Zakres podstawowy i rozszerzony.” (bez ćwiczeń), M. Chmiel,
R. Pruszczyński, wyd. Nowa Era

j.angielski – „Password 2” + ćwiczenia, M. Rosińska, L. Edwards, wyd. Macmillan

j.niemiecki – „Exakt fuer dich 2” + ćwiczenia, Motta Georgio, wyd. Klett

geografia – (rozszerzenie)Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i
technikum. Zakres rozszerzony”, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era

biologia ————————————————–

chemia —————————————————-

matematyka – „Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony” + ćwiczenia, W. Babiański,
L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, wyd. Nowa Era

historia i społeczeństwo – podręcznik zostanie podany

fizyka – „Fizyka. Odkryć Fizykę. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne”
Maciej Braun, Weronika Śliwa, wyd. Nowa Era

wok —————————————–

historia —————————————–

wos ———————————————

podstawy przedsiębiorczości – podręcznik z ubiegłego roku

informatyka – zasoby własne nauczyciela

EdBezp ————————————-