Liceum

Ruszył nabór do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego OXPRESS

Liceum

Drogi Kandydacie,

Chcesz zostać uczniem Liceum Oxpress? Jeśli tak, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1.Wypełnij internetowy KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

2. Dostarcz do naszego sekretariatu zaświadczenie o ocenach uzyskanych w I semestrze nauki w klasie III gimnazjum lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeżeli aplikujesz po ogłoszeniu wyników tego egzaminu).

3. Przystąp do rozmowy wstępnej po umówieniu terminu w sekretariacie szkoły. Skontaktujemy się z Tobą informując o decyzji o przyjęciu do Liceum.

4. Najpóźniej do 3 lipca 2019 r. złóż w naszym sekretariacie wymagane dokumenty:

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

– zaświadczenia o tytule laureata konkursów przedmiotowych

– certyfikaty językowe

– opinię o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

– kartę zdrowia i kopię karty szczepień

– 2 podpisane fotografie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z koordynatorem do spraw przyjęć:

( Monika Pluszczewicz e-mail: oxpressdm@gmail.com)