Podręczniki i lektury

Podręczniki i lektury

PODRĘCZNIKI DLA LICEUM NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2020/2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA 1

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

CHEMIA

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. poziom podstawowy, R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

CHEMIA ROZSZERZONA

To Jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. zakres rozszerzony, M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

(Ci, którzy wybierają ten przedmiot rozszerzony nie kupują podręcznika do podstawy – tylko rozszerzenie)

EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa” Breitkopf Bogusława, Cieśla Mariusz, wyd. WSP

 HISTORIA

Poznać przeszłość 1, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres podstawowy., M. Pawlak, A. Szweda, wyd. Nowa Era

 WOS

W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres podstawowy. A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz, wyd. Nowa Era

INFORMATYKA

TERAZ BAJTY Informatyka dla szkół ponadpodstawowych – zakres podstawowy klasa 1, autor: Grażyna Koba, wyd: MiGra,

 

INFORMATYKA ROZSZERZONA

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik. Zakres rozszerzony, G. Koba, wyd. MIGRA

(Ci, którzy chcą mieć ten przedmiot rozszerzony kupują zarówno podręczniki do poziomu podstawowego i rozszerzonego)

JĘZYK ANGIELSKI
poziom podstawowy

High Note 2”, poziom A2+/B1, podręcznik, B. Hastings, S. McKinlay, R. Fricker, D. Russel, B. Tyapnell + ćwiczenia „High Note 2”, poziom A2+/B1, R. Fricker

JĘZYK NIEMIECKI

#trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”. Poziom A1. + „#trends 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników.” Poziom A1, wyd: Nowa Era

JĘZYK POLSKI

Sztuka wyrazu” tom 1 – ” starożytność, średniowiecze” tom 2 – „renesans, barok, oświecenie” / wydawnictwo GWO

JĘZYK POLSKI

POZIOM ROZSZERZONY

Sztuka wyrazu” tom 1 – ” starożytność, średniowiecze” tom 2 –
„renesans, barok, oświecenie” / wydawnictwo GWO

MATEMATYKA

Matematyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum”, dla absolwentów szkół podstawowych, poziom podstawowy i rozszerzony, K. Wej, L. Chańko, W. Babiański, wyd. Nowa Era

MATEMATYKA ROZSZERZONA

Matematyka. Podręcznik . Zakres rozszerzony” + ćwiczenia, W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, wyd. Nowa Era (Ci, którzy wybierają ten przedmiot rozszerzony nie kupują podręcznika do podstawy – tylko rozszerzenie)

FIZYKA
ROZSZERZONA

Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, zakres rozszerzony, M. Braun, K. Byczuk, wyd. Nowa Era + Maturalne karty pracy do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony, Joanna Borgensztajn, Piotr Toma + „Zrozumieć fizykę zbiór zadań do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony cz. 1” Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz, wyd. Nowa Era (Ci, którzy wybierają ten przedmiot rozszerzony nie kupują podręcznika do podstawy – tylko rozszerzenie)

FIZYKA

Fizyka. Odkryć fizykę. Podręcznik. Liceum ogólnokształcące”, podręcznik ze zbiorem zadań dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. Nowa Era

GEOGRAFIA

Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy”. R. Malarz, M. Więckowski, wyd. Nowa Era

GEOGRAFIA
ROZSZERZONA

Nie
dotyczy

 BIOLOGIA

Biologia na czasie 1 Autorzy; Anna Helmin, Jolanta Holeczek Wydawnictwo Nowa Era

 

LEKTURA KLASA PIERWSZA

STAROŻYTNOŚĆ

– wybór mitów (np. Narodziny świata, Orfeusz)

Sofokles Król Edyp

Księga Hioba (fragmenty)

Księga Psalmów (wybór)

Pieśń nad Pieśniami (fragmenty)

Apokalipsa św. Jana (fragmenty)

nawiązania:

– Konstanty Ildefons Gałczyński Tragiczny koniec mitologii

Dekalog I, reż. Krzysztof Kieślowski (film)

ŚREDNIOWIECZE

*Bogurodzica

Lament świętokrzyski

Dzieje Tristana i Izoldy

nawiązania:

– Umberto Eco Imię róży (fragmenty)

RENESANS

*Jan Kochanowski Pieśń XXV z Ksiąg wtórych (Czego chcesz od nas, Panie…), Pieśni (wybór), Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów (fragmenty), Pieśń świętojańska o sobótce (fragmenty), Fraszki (wybór), Treny (wybór), Psalm (wybrany)

William Szekspir Makbet

– Miguel de Cervantes Przemyślny szlachcic Don Kichote z La Manchy (fragmenty)

BAROK

– Mikołaj Sęp Szarzyński /wybór utworów/

– Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty)

OŚWIECENIE

– Ignacy Krasicki Świat zepsuty (fragmenty), Monachomachia (fragmenty)

nawiązania:

– Zbigniew Herbert Wilki i owieczki

– Czesław Miłosz Żegnajcie wyspy

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2020/2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA 2 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

ĆWICZENIA

MATEMATYKA

oraz matematyka rozszerzona

Matematyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum”, dla absolwentów szkół podstawowych, poziom podstawowy i rozszerzony, K. Wej, L. Chańko, W. Babiański, wyd. Nowa Era

INFORMATYKA

 

INFORMATYKA
ROZSZERZONA

TERAZ BAJTY. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych klasa 2, autor: Grażyna Koba, wyd: MiGra,

 

TERAZ BAJTY. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony, autor: Grażyna Koba, wyd: MiGra,

GEOGRAFIA

 Geografia LO2-Oblicza Geografii –zakres podstawowy(dla absolwentów szkół podstawowych) Krzysztof
Wiedermann, Radosław Uliszak, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh

WOS
ZAKRES PODSTAWOWY

W centrum uwagi 2 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla
liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy

L. Czechowska, A. Janicki Nowa Era

WOS
ZAKRES ROZSZERZONY

W centrum uwagi 2 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla
liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony

S. Drelich, A. Janicki, E. Martinek Nowa Era

JĘZYKNIEMIECKI

KLASY 2 – #TRENDS 2 / Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. A1+

#TRENDS 2 / Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i
techników. A1+, wyd. Nowa Era

JĘZYK
POLSKI ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Podręczniki, kl. II LO: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – Język polski, Sztuka wyrazu, cz. 1, 2 (zakres podstawowy i rozszerzony

JĘZYK
ANGIELSKI GRUPA PODSTAWOWA-
ZAKUP
DOPIERO WE WRZEŚNIU PO PRZYDZIELENIU UCZNIA DO GRUPY

High Note – Poziom 3Autorzy książki ucznia: Bob Hastings, Daniel Brayshaw, Lynda Edwards, Catherine Bright, Joanna Sosnowska Numer dopuszczenia MEN SPP:
949/3/2019; NPP: 956/3/2019

Autorzy
zeszytu ćwiczeń: Lynda Edwards, Jane Bowie

JĘZYK
ANGIELSKI GRUPA ROZSZERZONA-
ZAKUP
DOPIERO WE WRZEŚNIU PO PRZYDZIELENIU UCZNIA DO GRUPY

Focus Second Edition – Poziom 3 Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak
Numer dopuszczenia MEN SPP: 948/3/2019; NPP: 947/3/2019

Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell

CHEMIA-ten
sam podręcznik co w klasie 1

„To jest chemia” Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, część 1. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nowa Era

HISTORIA
ZAKRES ROZSZERZONY

Zrozumieć przeszłość 2.Podręcznik do historii dla liceum
ogólnokształcącego i technikum .Zakres rozszerzony.

Autor – Paweł Klint Nr MEN-1019/2/2020

Zrozumieć przeszłość 2.Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony

HISTORIA
ZAKRES PODSTAWOWY

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Autor-Kucharski Adam ,Niewęglowska Aneta
Nr MEN -1021/1/2020

Poznać przeszłość 2.Karty pracy ,zakres podstawowy autor Panimasz Katarzyna

BIOLOGIA
ZAKRES PODSTAWOWY

Biologia na czasie 2” zakres podstawowy, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, wydawnictwo Nowa Era

KARTY PRACY UCZNIA

BILOGIA
ZAKRES ROZSZERZONY

Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony, Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, wydawnictwo Nowa Era

MATURALNE KARTY PRACY

FIZYKA
ZAKRES PODSTAWOWY

Odkryć fizykę 2 (Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres
podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa). Wyd. nowa era

FIZYKA
ZAKRES ROZSZERZONY

Zrozumieć fizykę 2 (Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres
rozszerzony . Szkoła ponadpodstawowa). Wyd. Nowa Era

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2020/2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA 2 PO GIMNAZJUM

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

JĘZYK POLSKI

Kl. III LO oraz kl. II LO (po gimnazjum) – NOWA ERA
PONAD SŁOWAMI – (poziom podstawowy i rozszerzony), cz. 1, 2.

Kl. I LO, II LO – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
– Sztuka wyrazu (zakres podstawowy i rozszerzony), cz. 1, 2.

JĘZYK ANGIELSKI

grupa E Wysoczańska

Grupa słabsza Password Reset Autorzy książki ucznia: Marta Rosińska, Lynda EdwardsAutorzy zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska, Joanna Sobierska Segment: Szkoły średnie  Numer MEN: NPP: 954/2/2019, SPP: 955/2/2019 Poziom CEFR: B1+
Grupa mocniejsza  Password Reset Autorzy książki ucznia: Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin Segment: Szkoły średnie
Numer MEN: NPP:
954/3/2019, SPP: 955/3/2019

MATEMATYKA

MATEMATYKA oraz matematyka rozszerzona MATeMAtyka 2” poziom podstawowy i
rozszerzony W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

BIOLOGIA

Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony, Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, wydawnictwo NOWA ERA, nr dopuszczenia:
564/2/2013/2016 + MATURALNE KARTY PRACY

INFORMATYKA

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych.. Zakres rozszerzony”, G. Koba, wyd.
MIGRA

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

Są to podręczniki do rozszerzenia, gdyż w 2 klasie LO nie ma już takiego przedmiotu jak WOS. Jeśli jednak ktoś z klasy zdecyduje się na rozszerzenie z WOSu to będziemy korzystać z tych
książek:

II LO po gimnazjum:
W centrum uwagi Część 1 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz
Nowa Era

W centrum uwagi Część 1 Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla szkół
ponadgimnazjalnych
Zakres rozszerzony B. Furman, J. Sarnowska
Nowa Era

LEKTURA KLASA DRUGA

ROMANTYZM

– Adam Mickiewicz Romantyczność, Sonety (wybór), Liryki lozańskie (wybór), *Dziady cz. III, Dziady cz. IV, *Pan Tadeusz,

– Juliusz Słowacki /wybór wierszy/

– Cyprian Norwid /wybór wierszy/

POZYTYWIZM

*Bolesław Prus Lalka

– Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

MŁODA POLSKA

– Kazimierz Przerwa-Tetmajer /wybór wierszy/

– Leopold Staff /wybór wierszy/

– Jan Kasprowicz /wybór wierszy/

*Stanisław Wyspiański Wesele

– Władysław Reymont Chłopi, t. 1: Jesień

– Joseph Conrad Jądro ciemności

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

– Bolesław Leśmian / wybrane wiersze /

– Julian Tuwim/ wybrane wiersze /

– Jan Lechoń / wybrane wiersze /

– Julian Przyboś / wybrane wiersze /

– Konstanty Ildefons Gałczyński / wybrane wiersze /

– Jarosław Iwaszkiewicz Panny z Wilka

*Bruno Szulc Sklepy cynamonowe

*Witold Gombrowicz Ferdydurke

– Stefan Żeromski Przedwiośnie

– Józef Czechowicz / wybrane wiersze /

– Zofia Nałkowska Granica

nawiązania:

– Czesław Miłosz Traktat poetycki (fragmenty)

Zakres rozszerzony:

Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

Johann Wolfgang Goethe, Faust

Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

Sanatorium pod Klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has (film).

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2020/2021-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA 3

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

CHEMIA

Nie
dotyczy

CHEMIA
ROZSZERZONA

Nie
dotyczy

EDB

Nie
dotyczy

HISTORIA
zakres podstawowy

Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815-1939” Podręcznik i maturalne karty pracy. „Zrozumieć przeszłość. Część 4.
Dzieje najnowsze po 1939r.” Podręcznik + maturalne karty pracy/ wydawnictwo Nowa Era

WOS zakres podstawowy

Nie
dotyczy

INFORMATYKA

Nie
dotyczy

INFORMATYKA
ROZSZERZONA

Podręcznik
z ubiegłego roku

ANGIELSKI
poziom podstawowy

Longman Repetytorium maturalne-poziom rozszerzony- Edycja wieloletnia Autorzy książki ucznia: M Umińska, B. Hastings, D. Chandler Numer dopuszczenia MEN 843/2017

NIEMIECKI

KLASA 3 – EXAKT für Dich 3. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik,  wyd. LektorKlett (tylko podręcznik, BEZ ĆWICZEŃ!)

POLSKI

Język polski – Kl. III LO oraz kl. II LO (po gimnazjum) – NOWA ERA PONAD SŁOWAMI – (poziom podstawowy i rozszerzony), cz. 1, 2.

POLSKI
ROZSZERZONY

Nie
dotyczy

MATEMATYKA

Matematyka 3” zakres podstawowy, L. Chańko, W. Babiański, D. Ponczek / wyd. Nowa Era

MATEMATYKA
ROZSZERZONA

Matematyka 3” zakres rozszerzony, L. Chańko, W. Babiański, D. Ponczek ,
wyd. Nowa Era

FIZYKA
ROZSZERZONA

Nie
dotyczy

FIZYKA

Nie
dotyczy

GEOGRAFIA

Nie
dotyczy

GEOGRAFIA
ROZSZERZONA

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” R. Malarz, ,M. Więckowski, wyd. Nowa Era „Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum”, zakres rozszerzony, D. Burczyk, V. Felisiak, wyd. Nowa Era

BIOLOGIA
zakres podstawowy

Nie
dotyczy

 

LEKTURA KLASA TRZECIA

WOJNA I OKUPACJA

– Krzysztof Kamil Baczyński / wybrane wiersze /

– Tadeusz Borowski: Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Dzień na Harmenzach

– Czesław Miłosz Campo di Fiori

nawiązania:

– Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

– Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda (film)

WSPÓŁCZESNOŚĆ

-Tadeusz Różewicz / wybrane wiersze /

– Czesław Miłosz / wybrane wiersze, fragmenty prozy /

– Zbigniew Herbert/ wybrane wiersze /

– Miron Białoszewski/ wybrane wiersze /

– Wisława Szymborska/ wybrane wiersze /

– Ewa Lipska / wybrane wiersze /

– Stanisław Barańczak/ wybrane wiersze /

– Adam Zagajewski / wybrane wiersze /

– Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

– Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem (fragmenty)

– Sławomir Mrożek Tango

– Albert Camus Dżuma

– George Orwell Rok 1984 (fragmenty)

– Jan Paweł II Homilia wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na Placu Zwycięstwa

zakres rozszerzony:

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

– Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

– Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Pocałunki

– Franz Kafka Proces

nawiązania:

– Jerzy Harasymowicz Sztuka Makowskiego

WOJNA I OKUPACJA

– Tadeusz Gajcy Wczorajszemu

nawiązania:

-Anna Świrszczyńska Budowałam barykadę (fragmenty)

WSPÓŁCZESNOŚĆ

– Gustaw Herling-Grudziński Wieża

– Andrzej Bursa Z gier i zabaw dziecięcych

– Edward Stachura Życie to nie teatr

– Jan Paweł II Tryptyk Rzymski (fragmenty)

– Czesław Miłosz Zniewolony umysł (fragmenty)

– Tadeusz Konwicki Kronika wypadków miłosnych (fragmenty)

– Olga Tokarczuk Szafa (fragmenty)

– Krzysztof Kąkolewski Jak umierają nieśmiertelni (fragmenty)

– Paweł Huelle Weiser Dawidek (fragmenty)

– Leopold Tyrmand Dziennik 1954 (fragmenty)

– Kurt Vonnegut Kocia kołyska (fragmenty)

-Gabriel Garcia Marquez Sto lat samotności (fragmenty)

– Sławomir Mrożek Tango, reż. Maciej Englert (spektakl teatralny)

Drogi Uczniu, w spisie tekstów zostały podkreślone te pozycje, które powinieneś przeczytać / obejrzeć w czasie wakacji, bowiem w trakcie roku szkolnego na pewno zabraknie Ci na to czasu. W programie przewidziano także do omówienia fragmenty tekstów filozoficznych, publicystycznych, przykłady dzieł plastycznych i architektury. Powodzenia!