1. Matyjaszczuk Małgorzata Dyrektor, j. polski, mgr Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Matyjaszczuk Seweryn fizyka, mgr fizyki, Uniwersytet Zielonogórski,
3. Michalczuk Zuzanna j. angielski, mgr filologii angielskiej, Wyższa Szkoła Filologiczna we
Wrocławiu,
4. Pluszczewicz Monika j. angielski, mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej , filologia
angielska i germańska, Uniwersytet Wrocławski wydział filologiczny.
5. Pabisz Karolina biologia, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, studia
podyplomowe z biologii.
6. Gołębiewski Darek historia, hit, mgr historii, Uniwersytet Wrocławski wydział nauk
historycznych i pedagogicznych.
7. Szefer Agnieszka matematyka, mgr matematyki, Uniwersytet Wrocławski wydział
matematyki i informatyki we Wrocławiu.
8. Razik Kamil w-f, mgr wychowania fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, wydział lekarski i
nauk o zdrowiu.
9. Wysoczańska Ewelina j. angielski, mgr filologia angielska, Wyższa Szkoła Filologiczna we
Wrocławiu,
10. Wiśniewska – Gałka Kamila j. angielski, mgr filologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu,
11. Pędlowska Małgorzata j. niemiecki,
12. Dacewicz Elżbieta geografia, mgr historii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza
Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Studia podyplomowe geografia dla nauczycieli.
13. Jaskowska Aleksandra geografia, mgr geografii,
14. Bogucka Katarzyna religia, podyplomówka z pedagogiki specjalnej, Wyższa Szkoła Nauk
Pedagogicznych w Warszawie.
15. Gałka Tomasz informatyka, biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, mgr ekonomii,
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, studia podyplomowe
16. Olbrych Alicja edukacja dla bezpieczeństwa, mgr pedagogiki, studia podyplomowe z edukacji
dla bezpieczeństwa.
17. Różnica Natalia, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu.
18. Ładocha Grażyna, mgr chemii, AGH – Kraków, inż. Chemii – Technologia chemiczna.