Witamy w niezwykłym miejscu dla niezwykłych dzieci: Prywatnej Szkole Podstawowej OXPRESS.

To tutaj zapewniamy absolwentom nie tylko naszego, ale i innych przedszkoli, możliwość nauki w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Szczególnie ważne są dla nas języki obce, stąd zwiększona ilość zajęć języka angielskiego; matematyka – w tym obszarze nas uczniowie osiągają znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach, również na szczeblu ogólnopolskim; informatyka i wychowanie fizyczne, zwłaszcza pływanie. W tej ostatniej dziedzinie również możemy się pochwalić imponującymi osiągnięciami.

Obok wysokich standardów nauczania i postępów w procesie edukacji bardzo ważną kwestią jest dla nas też rozwój osobisty każdego ucznia, dlatego grono nauczycieli i pedagogów pracujących w Szkole Podstawowej Oxpress kładzie szczególny nacisk na kształtowanie w młodych ludziach nawyku poszukiwania rozwiązań i kreatywnego odkrywania prawdy o świecie, odkrywania własnych pasji i talentów. Naszym uczniom oferujemy bardzo szeroki wybór zajęć dodatkowych, wśród których są między innymi:

– zajęcia szachowe

– zajęcia ceramiczne

– zajęcia orgiami i rękodzieła

– zajęcia dla chcących śpiewać w chórze

– zajęcia dla wielbicieli gier planszowych

– zajęcia dziennikarskie

– zajęcia językowe: język hiszpański i niemiecki

– zajęcia dla twórców komiksów

– zajęcia na basenie

– zajęcia break dance

– zajęcia sportowe: drużyna siatkarska i piłkarska

– koła informatyczne

– warsztaty z drukarką 3D

– wszelkiego rodzaju koła zainteresowań: ortograficzne, historyczne, matematyczne, wędkarskie, żeglarskie, teatralno – literackie,  artystyczne, taneczne i kucharskie.

Spośród innych placówek naszą szkołę wyróżnia przede wszystkim sposób czerpania i pozyskiwania wiedzy: dzieci mają możliwość poznawania świata dzięki różnorodnym formom przekazu artystycznego (książka, prasa, teatr, film, turystyka, muzea oraz wystawy). Uczniowie biorą udział w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych miasta. W każdym dziecku staramy się odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Nasza wykwalifikowana kadra to nauczyciele z powołaniem, pracujący z prawdziwą pasją i mający pomysł na niebanalną, nowoczesną edukację.

Szkoła Podstawowa Oxpress prowadzi również specjalne zajęcia dla uczniów zdolnych, przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz programy dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami. Dzięki nim możemy poszczycić się wieloma wysokimi lokatami w konkursach przedmiotowych na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Nasze nowocześnie urządzone i bezpieczne pomieszczenia szkolne spełniają najwyższe standardy. Dysponujemy klasami przystosowanymi do zajęć multimedialnych, komputerowych, plastycznych, muzycznych i ruchowych, oferując dzieciom najlepsze warunki do rozwijania wyjątkowych umiejętności, pewności siebie, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki. Zapewniamy uczniom odpowiednie warunki harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach ich aktywności: zarówno w zakresie rozwoju intelektualnego, jak i emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego. Pragniemy dać dzieciom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia tak, by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną Prywatnej Szkoły Podstawowej Oxpress!