Drogi Kandydacie,

Chcesz zostać uczniem III PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA? Jeśli tak, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1.Wypełnij KWESTIONARIUSZ KANDYDATA i przynieś go do sekretariatu.

2. Dostarcz do naszego sekretariatu zaświadczenie o ocenach uzyskanych w I semestrze nauki w klasie 8 szkoły podstawowej lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli aplikujesz po ogłoszeniu wyników tego egzaminu).

3. Przystąp do rozmowy wstępnej, po umówieniu terminu w sekretariacie szkoły. Skontaktujemy się z Tobą informując o decyzji o przyjęciu do Liceum.

4. Najpóźniej do 2 lipca 2024 r. złóż w naszym sekretariacie wymagane dokumenty:

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

– zaświadczenia o tytule laureata konkursów przedmiotowych

– certyfikaty językowe

– opinię o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną

– kartę zdrowia i kopię karty szczepień

– 2 podpisane fotografie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z koordynatorem do spraw przyjęć:

( Monika Pluszczewicz e-mail: oxpressdm@gmail.com)