ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH CZESNEGO :

  • Język angielski (codziennie)
  • Zajęcia rytmiczno-taneczne (1 x w tygodniu)
  • Gimnastyka (1x w tygodniu)
  • Zajęcia artystyczne (1 x w tygodniu)
  • Basen (2 x w tygodniu – zerówka)

Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci (4,5 i 6 letnich) :

  • Break dance
  • Taekwondo
  • Sensoplastyka