HARMONOGRAM KONSULTACJI

Przedstawiamy terminy konsultacji naszych nauczyciele. Uczniowie, którzy chcą skorzystać
z konsultacji proszeni są o wcześniejsze powiadomienie o tym nauczyciela.