Zapraszamy do składania podań do klasy pierwszej do Szkoły Podstawowej Oxpress do dnia 28.02.2017. W obecnym roku szkolnym nastąpiła zmiana statutów Szkoły Podstawowej Oxpress, informuję iż stajemy się Szkołą ośmioletnią w związku z powyższym nie będzie naboru do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum Oxpress. W zamian za to zapraszamy do składania podań do klasy 7 Szkoły Podstawowej, która będzie przygotowywała do egzaminu ośmioklasisty, który to z kolei będzie pozwalał do przyjęcia do wymarzonej szkoły średniej.