W Prywatnym Przedszkolu Oxpress:

 

 1. zapewniamy opiekę cały rok w godzinach od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00
 2. dysponujemy miejscami dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat;
 3. zapewniamy smaczne posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia (koszt 8 zł dziennie), uwzględniamy również indywidualne potrzeby żywieniowe dziecka;
 4. organizujemy imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi
 5. tworzymy warunki do osiągnięcia gotowości szkolnej;
 6. kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 7. tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
 8. dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich.

 

Zapisując dziecko do przedszkola rodzic musi wypełnić:

  1. kartę zgłoszenia dziecka
  2. informacyjną kartę zdrowia