Budowa części mechanicznej robota FORBOT.

Pierwsze zajęcia w dniu 05 października 2020 r.

Pierwsze zajęcia polegały na praktycznej pracy technicznej tak aby z poszczególnych elementów złożyć robota FORBOT. Na podstawie zdjęć uczniowie wybierali z zestawu poszczególne elementy i przy pomocy śrubek, podkładek, podkładek sprężynujących tulejek dystansowych, silniczków złożyli podwozie robota. Relacja z ekscytującego początku naszej przygody można zobaczyć na poniższych zdjęciach.


Inauguracja zajęć z ROBOTYKI

w dniu 05 października 2020 r. w klasie 4 A.

Celem ogólnym tych zajęć innowacyjnych jest stymulowanie rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej dzieci poprzez wdrażanie ich do pracy w zespołach metodą projektów.

Celem szczegółowym będzie rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej. To najważniejsze cechy, które należy kształcić u przyszłych inżynierów. Chcemy, aby rozwój logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, sprawnego posługiwania się technologią komputerową zaczynał się już w szkole podstawowej i zaowocował w przyszłości kadrą młodych inżynierów. Ponadto innowacja powinna się zakończyć osiągnięciem nowych możliwości edukacyjnych uczestników innowacji: testowania robotów, sterowania nimi, a także szukania nowych rozwiązań.

Program zakłada zdobycie przez ucznia wiadomości i umiejętności związanych z techniką poprzez opanowanie odpowiedniego słownictwa oraz rozpoznawanie i posługiwanie się prostymi elementami w celu złożenia konstrukcji mechanicznej, elektronicznej oraz opracowania oprogramowania do uruchomienia robota. Na pierwszych zajęciach będzie budowany robot, później uczniowie będą testować swoje konstrukcje, sprawdzając czy poprawnie realizują przyjęte założenia w razie potrzeby samodzielnie dopracowują model i sterujący nim program.

W realizacji innowacji zamierza się wykorzystać komputery w szkolnej pracowni komputerowej oraz zestawy FORBOT – zestaw do budowy robota. Zestaw do budowy robota, to komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych (płytka Arduino UNO oraz oprogramowanie Arduino IDE), które potrzebne są do złożenia konstrukcji opisanych w kursie opublikowanym na Forbocie. Podczas wykonywania ćwiczeń możliwe będzie stworzenie m.in.: robota omijającego przeszkody, zdalnie sterowanego pojazdu (za pomocą pilota IR). Na razie uczniowie będą pracować w dwóch zespołach. Na każdym stanowisku pracy będzie zapewniony dostęp do komputera wraz z oprogramowaniem oraz zestawem w/w elementów.

Projekt innowacyjny obejmie uczniów klasy 4 A . Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo od 14 . Przewiduje się kontynuację innowacji w następnych latach, o ile szkoła będzie posiadać środki finansowe na zakup nowych, trudniejszych zestawów. W zajęciach edukacyjnych wezmą udział wszyscy uczniowie klasy 4 B, a ich uczestnictwo będzie obowiązkowe i bezpłatne. Zajęcia poprowadzi nauczyciel, który posiada kwalifikacje do nauczania informatyki i techniki.

Przewidywane efekty:

Przeprowadzenie zajęć pozwoli na zwiększenie zainteresowania uczniów (zwłaszcza dziewcząt) naukami ścisłymi oraz wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów
w zakresie nauk ścisłych. To zaś przyczyni się do zniwelowania poziomu uprzedzeń do przedmiotów ścisłych wśród uczniów już na dalszych etapach kształcenia. Zalety tych zajęć to m.in.: rozwój u uczniów umiejętności samodzielnego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, myślenia nieschematycznego. Na lekcjach dzieci będą pracować na razie w dwóch grupach (w przyszłości w grupach dwuosobowych), a więc udoskonalą swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej m. in. współpracy i komunikacji oraz samooceny własnej pracy. Bardzo istotnym zamierzeniem jest nauczenie dzieci poszanowania powierzonych zestawów,a zwłaszcza wdrożenia do utrzymania na stanowisku pracy ładu i porządku. Zajęcia
z robotyki staną się wprowadzeniem do praktyki szkoły nowej jakości kształcenia, opartej
o atrakcyjne dla uczniów materiały i pomoce naukowe.

Ewaluacja:

W czasie trwania innowacji będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów projektu. Na zakończenie roku szkolnego przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne dla uczniów i ich rodziców opracowane przez autora projektu innowacyjnego.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

https://forbot.pl/blog/kurs-budowy-robotow-arduino-wstep-spis-tresci-id18935

PROGRAM PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

BUDOWY I URUCHOMIENIA ROBOTA FORBOT.

Data zajęć

Tematyka szczegółowa projektu

05.10.2020 r.

Zapoznanie z programem i celem projektu innowacyjnego do budowy i uruchomienia robota FORBOT. Prezentacja gotowego robota oraz oprogramowania Arduino IDE w języku programowania C++. Podział uczniów na dwie grupy: dziewczęta oraz chłopcy.

12.10

19.10.2020 r.

Budowa części mechanicznej robota FORBOT.

26.10

02.11.2020 r.

Pierwsze wykorzystanie oprogramowania Arduino IDE do realizacji testowania części mechanicznej i elektronicznej na zespole elektronicznym Arduino UNO zespolonym z shildem Arduino.

09.11

16.11.2020 r.

Montaż czujników mechanicznych i wgranie oprogramowania omijającego przeszkody. Testowanie programu i wprowadzanie poprawek do programu.

23.11

30.11.2020 r.

Montaż czujników optycznych i testowanie oprogramowania sterującym robotem przy pomocy latarki. Robot przyjmie postać ŚWIATŁOLUBA.

07.12

14.12.2019 r.

Przygotowanie oprogramowania do wyścigów F1 robotów podążających z linią tzw. line followrów.

21.12

11.01.2021 r.

Zawody robotów, które podążają za linią. Wygrywa grupa konstruktorów najszybszego pojazdu


Kolejny cykl zajęć z robotami w klasie 3 B.

Uczniowie klasy 3 B w czasie kilku kolejnych zajęć warsztatowych z robotem FORBOT składali robota od podstaw. Uczniowie wykazali się niezwykłą cierpliwością, umiejętnościami manualnymi, ale efekt był fascynujący. Każdy mógł wypróbować swojego robota na trasie z czarną linią. Przed nami zawody robotów polegające na tym, który z robotów pokona wyznaczoną trasę najszybciej.


Przygotowanie robota do zawodów.

Zajęcia w dniu 4 i 11 czerwca 201 9 r.

Po zmontowaniu czujników optycznych i wgraniu oprogramowania testowego dzieci sprawdzały skonstruowanie roboty na specjalnie przygotowanej trasie na brystolu z naklejoną ścieżką w kolorze czarnym. Zadaniem robota było pokonanie tej trasy tak aby nie zboczyć z wyznaczonej ścieżki. Roboty zostały przygotowane do zawodów polegających na tym, który robot pokona wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie.

 


 Testowanie robota z czujnikami.

Zajęcia w dniu 28 i 29 maja 2019 r.

Do robota dodano czujniki mechaniczne, które powodowały zmianę kierunku jazdy po napotkaniu przeszkody, wówczas robot cofał się o kilka centymetrów i zmieniał kierunek jazdy starając się ominąć przeszkodę. Czujniki były montowane z przodu robota w dwóch wersjach: do środka lub na zewnątrz.


Pierwsze uruchomienie robota FORBOT.

Kolejne zajęcia w dniu 21 22 maj 2019 r.

Zadanie polegało na dołączeniu do części mechanicznej zespołu elektronicznego złożonego z programatora Arduino Uno wraz z sterownikiem. Następnie do kolejno zmontowanych robotów wgrano oprogramowanie i przystąpiono do pierwszego uruchomienia robota.


Budowa części mechanicznej robota FORBOT.

Pierwsze zajęcia w dniu 14 i 15 maja 2019 r.

Pierwsze zajęcia polegały na praktycznej pracy technicznej tak aby z poszczególnych elementów złożyć robota FORBOT. Na podstawie zdjęć uczniowie wybierali z zestawu poszczególne elementy i przy pomocy śrubek, podkładek, podkładek sprężynujących tulejek dystansowych, silniczków złożyli podwozie robota. Relacja z ekscytującego początku naszej przygody można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

 

 


Inauguracja zajęć z ROBOTYKI nastąpiła

w dniu 14 maja 2019 r. w klasie 4 B.

Celem ogólnym tych zajęć innowacyjnych jest stymulowanie rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej dzieci poprzez wdrażanie ich do pracy w zespołach metodą projektów.
Celem szczegółowym będzie rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej. To najważniejsze cechy, które należy kształcić
u przyszłych inżynierów. Chcemy, aby rozwój logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, sprawnego posługiwania się technologią komputerową zaczynał się już
w szkole podstawowej i zaowocował w przyszłości kadrą młodych inżynierów. Ponadto innowacja powinna się zakończyć osiągnięciem nowych możliwości edukacyjnych uczestników innowacji: testowania robotów, sterowania nimi, a także szukania nowych rozwiązań.

Program zakłada zdobycie przez ucznia wiadomości i umiejętności związanych z techniką poprzez opanowanie odpowiedniego słownictwa oraz rozpoznawanie i posługiwanie się prostymi elementami w celu złożenia konstrukcji mechanicznej, elektronicznej oraz opracowania oprogramowania do uruchomienia robota. Na pierwszych zajęciach będzie budowany robot, później uczniowie będą testować swoje konstrukcje, sprawdzając czy poprawnie realizują przyjęte założenia w razie potrzeby samodzielnie dopracowują model i sterujący nim program.

W realizacji innowacji zamierza się wykorzystać komputery w szkolnej pracowni komputerowej oraz zestawy FORBOT – zestaw do budowy robota. Zestaw do budowy robota, to komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych (płytka Arduino UNO oraz oprogramowanie Arduino IDE), które potrzebne są do złożenia konstrukcji opisanych w kursie opublikowanym na Forbocie. Podczas wykonywania ćwiczeń możliwe będzie stworzenie m.in.: robota omijającego przeszkody, zdalnie sterowanego pojazdu (za pomocą pilota IR). Na razie uczniowie będą pracować w dwóch zespołach. Na każdym stanowisku pracy będzie zapewniony dostęp do komputera wraz z oprogramowaniem oraz zestawem w/w elementów.

Projekt innowacyjny obejmie 17 uczniów klasy 4 B. Program będzie realizowany
w wymiarze 1 godziny tygodniowo
od 14 maja do końca roku szkolnego. Przewiduje się kontynuację innowacji w następnych latach, o ile szkoła będzie posiadać środki finansowe na zakup nowych, trudniejszych zestawów. W zajęciach edukacyjnych wezmą udział wszyscy uczniowie klasy 4 B, a ich uczestnictwo będzie obowiązkowe i bezpłatne. Zajęcia poprowadzi nauczyciel, który posiada kwalifikacje do nauczania informatyki i techniki.

Przewidywane efekty:

Przeprowadzenie zajęć pozwoli na zwiększenie zainteresowania uczniów (zwłaszcza dziewcząt) naukami ścisłymi oraz wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów
w zakresie nauk ścisłych. To zaś przyczyni się do zniwelowania poziomu uprzedzeń do przedmiotów ścisłych wśród uczniów już na dalszych etapach kształcenia. Zalety tych zajęć to m.in.: rozwój u uczniów umiejętności samodzielnego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, myślenia nieschematycznego. Na lekcjach dzieci będą pracować na razie w dwóch grupach (w przyszłości w grupach dwuosobowych), a więc udoskonalą swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej m. in. współpracy i komunikacji oraz samooceny własnej pracy. Bardzo istotnym zamierzeniem jest nauczenie dzieci poszanowania powierzonych zestawów,a zwłaszcza wdrożenia do utrzymania na stanowisku pracy ładu i porządku. Zajęcia
z robotyki staną się wprowadzeniem do praktyki szkoły nowej jakości kształcenia, opartej
o atrakcyjne dla uczniów materiały i pomoce naukowe.

Ewaluacja:

W czasie trwania innowacji będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów projektu. Na zakończenie roku szkolnego przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne dla uczniów i ich rodziców opracowane przez autora projektu innowacyjnego.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

https://forbot.pl/blog/kurs-budowy-robotow-arduino-wstep-spis-tresci-id18935

PROGRAM PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

BUDOWY I URUCHOMIENIA ROBOTA FORBOT.

Data zajęć

Tematyka szczegółowa projektu

14.05.2019 r.

Zapoznanie z programem i celem projektu innowacyjnego do budowy i uruchomienia robota FORBOT. Prezentacja gotowego robota oraz oprogramowania Arduino IDE w języku programowania C++. Podział uczniów na dwie grupy: dziewczęta oraz chłopcy.

15.05.2019 r.

Budowa części mechanicznej robota FORBOT.

22.05.2019 r.

Pierwsze wykorzystanie oprogramowania Arduino IDE do realizacji testowania części mechanicznej i elektronicznej na zespole elektronicznym Arduino UNO zespolonym z shildem Arduino.

29.05.2019 r.

Montaż czujników mechanicznych i wgranie oprogramowania omijającego przeszkody. Testowanie programu i wprowadzanie poprawek do programu.

05.06.2019 r.

Montaż czujników optycznych i testowanie oprogramowania sterującym robotem przy pomocy latarki. Robot przyjmie postać ŚWIATŁOLUBA.

12.06.2019 r.

Przygotowanie oprogramowania do wyścigów F1 robotów podążających z linią tzw. line followrów.

18.06.2019 r.

Zawody robotów, które podążają za linią. Wygrywa grupa konstruktorów najszybszego pojazdu